Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Haalbaarheidstoets

Op grond van artikel 143 van de Pensioenwet voert een pensioenfonds periodiek een haalbaarheidstoets uit. De haalbaarheidstoets geeft inzicht in de samenhang tussen de financiële opzet, het verwachte pensioenresultaat en de risico’s die daarbij gelden. In artikel 22 van het Besluit FTK wordt beschreven hoe de haalbaarheidstoets wordt uitgevoerd. De artikelen 30, 30a, 30b en 30c van de Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling (hierna: Ministeriële Regeling) bevatten nadere voorschriften. Daar wordt de berekeningswijze van het centrale begrip pensioenresultaat bepaald en evenals de wijze waarop de uitvoering plaatsvindt en de te hanteren normen binnen de haalbaarheidstoets worden toegepast.

DNB heeft in een aantal Q&A’s nader verduidelijkt hoe de haalbaarheidstoets werkt. De Q&A’s zijn onderverdeeld in vier clusters. Het eerste cluster betreft vragen over hoe de haalbaarheidstoets werkt als toets. Het tweede cluster Q&A’s gaat in op hoe het pensioenresultaat in de haalbaarheidstoets berekend moet worden. Het derde cluster Q&A’s beantwoordt vragen over de uitvoering van de haalbaarheidstoets en het vierde cluster Q&A’s heeft betrekking op meer algemene vragen over de haalbaarheidstoets.

Over de uitkomsten van de haalbaarheidstoets wordt gecommuniceerd richting verschillende stakeholders. De pensioencommunicatie valt onder het toezicht van de AFM. Meer informatie over de vereisten op het gebied van pensioencommunicatie en de gefaseerde inwerkingtreding van de Wet Pensioencommunicatie kunt u lezen op de website van de AFM.

Haalbaarheidstoets als toetsingsinstrument 

Dit cluster Q&A’s betreft vragen over hoe de haalbaarheidstoets wordt uitgevoerd. De vragen zijn voornamelijk gerelateerd aan artikel 22 van het Besluit FTK.

Berekeningswijze pensioenresultaat 

Dit cluster Q&A’s over de haalbaarheidstoets betreft vragen over de wijze van berekening van het pensioenresultaat. De vragen zijn voornamelijk gerelateerd aan artikel 30 en artikel 30b van de Ministeriële Regeling. 

Uitvoering en normen 

Dit cluster Q&A’s over de haalbaarheidstoets betreft vragen over de uitvoering van de haalbaarheidstoets en over de te hanteren normen. De vragen zijn voornamelijk gerelateerd aan artikel 30a en artikel 30c van de Ministeriële Regeling. 

Haalbaarheidstoets in meer algemene zin 

Dit cluster Q&A’s betreft meer algemene vragen over de haalbaarheidstoets. 

Ontdek gerelateerde artikelen