Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Geen toeslagambitie afgezet tegen volledige prijsinflatie

Q&A

Vraag:

Stel dat een pensioenfonds geen toeslagambitie heeft. Waarom wordt in de haalbaarheidstoets dan toch gekeken naar een pensioenresultaat dat is afgezet tegen de situatie waarin sprake zou zijn van volledige prijsinflatie?

Gepubliceerd: 30 maart 2015

Bekijk eerdere versies in het archief

Antwoord:

Zoals verwoord in de Memorie van Toelichting bij de Pensioenwet gaat het in de haalbaarheidstoets om het te verwachten pensioenresultaat, zowel ten aanzien van de koopkracht als ten aanzien van de risico’s. Dat betekent dat voor alle pensioenfondsen de uitkomsten worden afgezet tegen een situatie waarin sprake zou zijn van volledige prijsinflatie. Zoals verwoord in de algemene toelichting bij de Ministeriële Regeling waarborgt deze aanpak ook de onderlinge vergelijkbaarheid tussen de fondsen.

Ontdek gerelateerde artikelen