Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

09 juni 2015 Toezicht Toezichtlabel Q&A

Swaptions en aandelenderivaten

Vraag:

Hoe wordt in de haalbaarheidstoets omgegaan met swaptions en aandelenderivaten?

Antwoord:

In de haalbaarheidstoets wordt het pensioenfondsbeleid waaronder het beleggingsbeleid, zo realistisch mogelijk gemodelleerd. Dit geldt ook voor de toepassing van swaptions en aandelenderivaten binnen het beleggingsbeleid. In de door DNB gepubliceerde scenarioset zijn geen implied volatilities opgenomen ten behoeve van swaptions en aandelenderivaten. Daarom wordt het pensioenfonds gevraagd om in het rapportageformat van DNB toe te lichten op welke wijze de implied volatilities in de haalbaarheidstoets zijn gemodelleerd.

Sector(en)

  • Pensioenfondsen