Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Significante wijziging en nieuwe aanvangshaalbaarheidstoets

Q&A

Vraag:

Wat wordt verstaan onder een significante wijziging in het kader van de uitvoering van een nieuwe aanvangshaalbaarheidstoets, zoals bedoeld in artikel 22, lid 2 van het Besluit FTK?

Gepubliceerd: 22 december 2015

Bekijk eerdere versies in het archief

Antwoord:

In beginsel bepaalt een pensioenfondsbestuur zelf of er sprake is van een significante wijziging als gevolg waarvan een nieuwe aanvangshaalbaarheidstoets moet worden gedaan. Dit geldt ook voor wijzigingen bepaald door externe factoren, zoals bijvoorbeeld de door DNB per 15 juli 2015 aangepaste UFR.

Voor een al dan niet als significant aangemerkte wijziging legt het pensioenfondsbestuur een deugdelijke motivering vast. Zo nodig betrekt het sociale partners en betrokken fondsorganen bij zijn standpuntbepaling. Desgevraagd verstrekt het de motivering aan DNB.

Als naar het oordeel van DNB mede op basis van opgedane toezichtervaring explicietere duiding van het begrip “significante wijziging” nodig blijkt te zijn, zal DNB nadere guidance geven.

Bij uitvoering van een nieuwe pensioenregeling wordt volgens artikel 22, lid 2 van het Besluit FTK in ieder geval een (nieuwe) aanvangshaalbaarheidstoets verricht.

Ontdek gerelateerde artikelen