Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Rentecurve en waardering aan de activa zijde

Q&A

Gepubliceerd: 19 juli 2018

Bekijk eerdere versies in het archief

Vraag:

In de scenarioset voor de haalbaarheidstoets wordt uitgegaan van één rentecurve. Wat betekent dit voor de waardering van de vastrentende waarden en de renteafdekking?

Antwoord:

In de haalbaarheidstoets wordt het pensioenfondsbeleid waaronder het beleggingsbeleid, zo realistisch mogelijk gemodelleerd. Dit geldt ook voor de toepassing van swaptions en aandelenderivaten binnen het beleggingsbeleid. In de door DNB gepubliceerde scenarioset zijn geen implied volatilities opgenomen ten behoeve van swaptions en aandelenderivaten. Daarom wordt het pensioenfonds gevraagd om in het rapportageformat van DNB toe te lichten op welke wijze de implied volatilities in de haalbaarheidstoets zijn gemodelleerd. Als gevolg van dit verschil dienen in de haalbaarheidstoets de vastrentende waarden en eventueel de renteafdekking geschaald (met factor(en) vermenigvuldigen) te worden. Het schalen wordt dusdanig uitgevoerd, dat de waarde van de vastrentende portefeuille en renteafdekking na het schalen overeenkomt met de balanswaarde van deze posten buiten de context van de haalbaarheidstoets. Daarnaast dient door het schalen zo min mogelijk afbreuk gedaan te worden aan de onderliggende rentegevoeligheden en de dekkingsgraad. Het schalen wordt in de haalbaarheidstoets eenmalig toegepast namelijk op de rapportagedatum van de haalbaarheidstoets. Daarna wordt in de haalbaarheidstoets de renteontwikkeling van de in de scenarioset gepubliceerde rentecurve gebruikt om de waarde van de geschaalde elementen over de projectieperiode te ontwikkelen.

Ontdek gerelateerde artikelen