Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Regels voor vertegenwoordigers beroepspensioenverenigingen

Q&A

Vraag:

Gelden er andere regels voor beroepspensioenfondsen als het gaat om de vertegenwoordigers zoals bedoeld in artikel 109a, eerste lid, van de Wet verplichte beroepspensioenregeling?

Gepubliceerd: 30 maart 2015

Bekijk eerdere versies in het archief

Antwoord:

Nee. In artikel 109a, eerste lid, van de Wet verplichte beroepspensioenregeling worden die vertegenwoordigers aangeduid als de vertegenwoordigers van beroepspensioenverenigingen. In artikel 102a, eerste lid, van de Pensioenwet worden die vertegenwoordigers aangeduid als de vertegenwoordigers van werkgevers of werkgeversverenigingen en werknemers of werknemersverenigingen. In beide gevallen gaat het om de partijen die ook worden aangeduid als de betrokken partijen bij het arbeidsvoorwaardenoverleg en waarmee de pensioenregelingen worden overeengekomen. Voor beide soorten vertegenwoordigers gelden in het kader van de haalbaarheidstoets dezelfde regels.

Ontdek gerelateerde artikelen