Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

14 januari 2016 Toezicht Toezichtlabel Q&A

Pensioenresultaat en uniform gerealiseerde prijsinflatie

Vraag:

Van welke uniforme gerealiseerde prijsinflatie moet in de noemer van het pensioenresultaat worden uitgegaan?

Antwoord:

Voor de uniforme gerealiseerde prijsinflatie, zoals bedoeld in artikel 30, lid 4 van de Ministeriële Regeling, dient te worden uitgegaan van de groeivoeten gebaseerd op de afgeleide consumentenprijsindex van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Voor zover die gegevens nog niet beschikbaar zijn, dient voor dat jaar te worden uitgegaan van de groeivoet van de afgeleide nationale consumentenprijsindex van het Centraal Planbureau (CPB) op basis van de meest recente raming.

Sector(en)

  • Pensioenfondsen