Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Keuze ondergrenzen en toezicht DNB daarop

Q&A

Gepubliceerd: 30 maart 2015

Bekijk eerdere versies in het archief

Vraag:

Gaat DNB toezien op de keuze van de ondergrenzen voor de verwachte pensioenresultaten en de keuze van de maximale afwijking met betrekking tot het pensioenresultaat in het slechtweerscenario?

Antwoord:

Nee. Zoals in de Nota van Toelichting bij het Besluit FTK is verwoord, worden de kwantitatieve normen in de haalbaarheidstoets door het pensioenfonds en de betrokken partijen bij het arbeidsvoorwaardenoverleg zelf bepaald. Van belang hierbij is dat deze kwantitatieve normen passen binnen de risicohouding van het pensioenfonds (voor de lange termijn). In de Memorie van Toelichting bij de Pensioenwet is aangegeven dat het pensioenfonds over de uitkomsten van de haalbaarheidstoets verantwoording zal moeten afleggen aan het verantwoordingsorgaan of belanghebbendenorgaan. DNB zal er daarbij op toezien dat in het kader van een goed pensioenfondsbestuur de juiste procedure wordt gevolgd richting deze organen. Het gaat daarbij om het proces van de verantwoording aan het verantwoordingsorgaan of belanghebbendenorgaan, waarvoor het pensioenfonds zelf de procedures vaststelt conform artikel 30c, lid 4 van de Ministeriële Regeling en niet over een oordeel over de hoogte van de kwantitatieve normen.

Ontdek gerelateerde artikelen