Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Beoordeling op fondsniveau en niet op niveau van geboortejaargroepen

Q&A

Vraag:

Waarom wordt bij de beoordeling van de haalbaarheidstoets gekeken naar pensioenresultaten op fondsniveau (een gewogen gemiddelde) en niet naar pensioenresultaten op het niveau van de geboortejaargroepen?

Gepubliceerd: 30 maart 2015

Bekijk eerdere versies in het archief

Antwoord:

Het uitgangspunt is dat de financiële opzet van het pensioenfonds beoordeeld moet worden op het fondsniveau (zie de algemene toelichting bij de Ministeriële Regeling).

Het is niet zo dat deze pensioenresultaten op het niveau van de geboortejaargroepen zelf geen rol zouden spelen. Om tot uitkomsten op fondsniveau te komen worden pensioenresultaten van geboortejaargroepen gewogen opgeteld. De pensioenresultaten van alle geboortejaargroepen tellen daardoor even zwaar mee, zij het dat wel gewogen wordt naar het aantal personen in een geboortejaargroep.

Ook wordt in de toelichting aangegeven dat de gegevens op het niveau van de geboortejaargroepen input kunnen vormen voor een analyse in het kader van de evenwichtigheid van het pensioenfondsbeleid.

Ontdek gerelateerde artikelen