Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

09 juni 2015 Toezicht Toezichtlabel Q&A Toezicht

Vraag:

Bevat de scenarioset voor de haalbaarheidstoets ook een voor de verwachte prijsinflatie gecorrigeerde rentetermijnstructuur?

Antwoord:

Ja, in de scenarioset wordt onderscheid gemaakt tussen een nominale en een voor de verwachte prijsinflatie gecorrigeerde rentetermijnstructuur. In het Excel-bestand voor de scenarioset zijn hiervoor twee extra tabbladen toegevoegd. Deze rentetermijnstructuur kan bijvoorbeeld gebruikt worden in het geval dat een pensioenfonds zijn beleid hier (mede) op baseert. Overigens kunnen pensioenfondsen de bij het beleidsdoel passende rentetermijnstructuur kiezen, maar uitgangspunt blijft dat die past binnen de kaders van wet- en regelgeving.

Sector(en)

  • Pensioenfondsen