Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

30 maart 2015 Toezicht Toezichtlabel Q&A Toezicht

Vraag:

Hoe laat het pensioenfonds zien dat het premiebeleid over de gehele berekeningshorizon voldoende realistisch en haalbaar is?

Antwoord:

Een pensioenfonds maakt zelf een analyse van de uitkomsten van de haalbaarheidstoets, waaronder een analyse van het verloop van de feitelijke premie en van de kostendekkende premie. Daarbij kijkt men hoe deze zich tot elkaar verhouden en of die voldoende realistisch en haalbaar zijn in de context van de uitvoeringsovereenkomst (tussen werkgever en pensioenuitvoerder) over de diverse (extreme) scenario’s.

Sector(en)

  • Pensioenfondsen