Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

29 juni 2015 Toezicht Toezichtlabel Q&A Toezicht

Vraag:

Hoe laat het pensioenfonds zien dat het voldoende herstelcapaciteit heeft om naar verwachting vanuit de situatie dat aan de vereisten voor het minimaal vereist eigen vermogen wordt voldaan, binnen de looptijd van het herstelplan aan de vereisten voor het vereist eigen vermogen voldoet?

Antwoord:

Hiertoe kan het pensioenfonds volstaan met een deterministisch sjabloon dat conform de nieuwe herstelplansystematiek is ingevuld. In het rapportageformat van DNB staat dit sjabloon in een tabblad van de in te dienen bijlage bij staat K702. Bij het invullen van het sjabloon dient u rekening te houden met de aanwijzingen behorende bij staat K502.

Sector(en)

  • Pensioenfondsen