Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

03 maart 2016 Toezicht Toezichtlabel Q&A

Vraag:

Welk stemgewicht moet aan onafhankelijke bestuurders toegekend worden in paritaire, paritair gemengde en omgekeerd gemengde bestuursmodellen waarbij gewogen stemverhoudingen worden gehanteerd?

Antwoord:

In paritaire (indien onafhankelijke bestuurders zitting hebben in het bestuur conform artikel 100, lid 6 Pensioenwet), paritair gemengde en omgekeerd gemengde bestuursmodellen kunnen gewogen stemverhoudingen afbreuk doen aan de positie van de onafhankelijke bestuurders. Dit effect wordt voorkomen door aan de onafhankelijke bestuurders een gelijkwaardig stemrecht toe te kennen. Gelijkwaardigheid komt erop neer dat het streven moet zijn om het stemgewicht van een onafhankelijke bestuurder in balans te laten zijn met de stemgewichten van de vertegenwoordigers van belanghebbenden. Bij de vaststelling van het stemgewicht van de onafhankelijke bestuurders in paritair samengestelde organen dient echter het primaat van vertegenwoordigers van belanghebbenden geborgd te worden.

Toelichting

In genoemde paritaire, paritair gemengde en omgekeerd gemengde bestuursmodellen waarbij gewogen stemverhoudingen worden gehanteerd kan aan de effectiviteit van onafhankelijke bestuurders afbreuk worden gedaan bij gebrek aan tegenwicht (door een te beperkt stemgewicht) tijdens bestuursvergaderingen. Tegenwicht wordt niet alleen geboden door vaardigheden en kennis, maar ook door het effect van de stem van onafhankelijke bestuurders. Verder is tegenwicht wenselijk. Onafhankelijke bestuurders dragen immers eenzelfde bestuursverantwoordelijkheid als vertegenwoordigers van de belanghebbenden.

Auteurs

  • Pensioenfondsen