Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Gewogen stemverhouding onafhankelijken

Q&A

Vraag:

Welk stemgewicht ken je toe aan onafhankelijk bestuurders in paritaire, paritair gemengde en omgekeerd gemengde bestuursmodellen met gewogen stemverhoudingen?

Gepubliceerd: 03 maart 2016

Bekijk eerdere versies in het archief

Antwoord:

Voldoende om bij te dragen aan het effectieve tegengewicht van de betreffende onafhankelijk bestuurder, maar in voorkomende gevallen niet zo groot dat het primaat van vertegenwoordigers van belanghebbenden in geding raakt.

In paritaire (als onafhankelijke bestuurders zitting hebben in het bestuur conform artikel 100, lid 6 Pensioenwet), paritair gemengde en omgekeerd gemengde bestuursmodellen kunnen gewogen stemverhoudingen afbreuk doen aan de positie van de onafhankelijke bestuurders.

Dit effect voorkom je door de onafhankelijke bestuurders een gelijkwaardig stemrecht te geven. Gelijkwaardigheid bereik je door het stemgewicht van een onafhankelijke bestuurder in balans te brengen met de stemgewichten van de vertegenwoordigers van belanghebbenden.

Bij het vaststellen van het stemgewicht van de onafhankelijke bestuurders in paritair samengestelde organen moet het primaat van vertegenwoordigers van belanghebbenden geborgd worden.

Toelichting

In paritaire, paritair gemengde en omgekeerd gemengde bestuursmodellen met gewogen stemverhoudingen kan tijdens bestuursvergaderingen bij gebrek aan tegenwicht afbreuk worden gedaan aan de effectiviteit van onafhankelijke bestuurders. Dit komt door een te beperkt stemgewicht.

Vaardigheden en kennis en het effect van de stem van onafhankelijke bestuurders kunnen hier tegenwicht bieden, wat wenselijk is. Want onafhankelijke bestuurders dragen dezelfde bestuursverantwoordelijkheid als vertegenwoordigers van de belanghebbenden.

Ontdek gerelateerde artikelen