Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

30 mei 2016 Toezicht Toezichtlabel Q&A

Vraag:

Het intern toezicht bij pensioenfondsen kan, afhankelijk van het soort pensioenfonds, worden uitgevoerd door een raad van toezicht, de niet uitvoerende bestuurders of een visitatiecommissie. Zie hiervoor artikel 103 Pensioenwet.

Antwoord:

Bij veel pensioenfondsen vindt het intern toezicht plaats door visitatiecommissies. DNB heeft onderzoek gedaan naar de werking van visitatiecommissies bij pensioenfondsen. Uit dat onderzoek heeft DNB een aantal good practices gehaald die DNB graag wil delen met de pensioenfondssector.

Auteurs

  • Pensioenfondsen