Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Good practices voor visitatiecommissies bij pensioenfondsen

Good practice

Gepubliceerd: 14 maart 2022

Bekijk eerdere versies in het archief

Het intern toezicht bij pensioenfondsen kan, afhankelijk van het soort pensioenfonds, uitgevoerd worden door een raad van toezicht, de niet uitvoerende bestuurders of een visitatiecommissie. Zie hiervoor artikel 103 Pensioenwet.

Good Practice

DNB doet periodiek onderzoek naar de werking van het interne toezicht, zo ook in 2015, waarbij wij hebben gekeken naar het Interne Toezicht bij pensioenfondsen in de vorm van visitatiecommissies. Bij veel pensioenfondsen vindt het intern toezicht plaats door deze commissies. Uit dat onderzoek heeft DNB een aantal good practices gehaald. Die willen we graag in brochure vorm delen met de pensioenfondssector. Het aantal visitatiecommissies is als gevolg van een wijziging van de wetgeving over intern toezicht met ingang van 2019 sterk afgenomen. De aanbevelingen blijven echter actueel.

Deze brochure is tot stand gekomen met medewerking van visiteurs en bestuurders van pensioenfondsen. Zij waren onderdeel van het onderzoek dat ten grondslag ligt aan deze brochure.

Ontdek gerelateerde artikelen