Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

02 augustus 2013 Toezicht Toezichtlabel Q&A

Vraag:

Hoe toetst DNB op tijdsbeslag van bestuurders en intern toezichthouders van pensioenfondsen?

Antwoord:

De toets naar tijdsbeslag van bestuur van een pensioenfonds, als onderdeel van de geschiktheidstoets, bevat zowel een minimumnorm als ook een toets naar daadwerkelijke beschikbaarheid.

Voltijd equivalent score

Kandidaten die benoemd worden tot bestuurder of lid van de raad van toezicht van een pensioenfonds, moeten voldoen aan de normering van tijdsbeslag, zoals vormgegeven in artikel 35a van het Besluit uitvoering Pw en Wvb (zie de hieronder opgenomen tabel). Indien een bestuurder of lid van een raad van toezicht een ‘Voltijd equivalent score’ (‘VTE score’) van hoger dan 1 heeft, zal het pensioenfonds niet tot benoeming van de persoon mogen overgaan.

Tabel 1 - Invulling norm tijdsbeslag in Besluit uitvoering Pw en Wvb
  Overige rechtspersonen Groot pensioenfonds Klein pensioenfonds
Bestuursvoorzitter 0.6 0.6 0.3
Bestuurder 0.6 0.4 0.2
Voorzitter toezichthoudend orgaan 0.4 0.2 0.2
Lid toezichthoudend orgaan 0.2 0.1 0.1
  • Artikel 35a Besluit uitvoering Pw en Wvb maakt onderscheid tussen ‘grote’ en ‘kleine’ fondsen. Een groot fonds is een fonds met meer dan Euro 10 miljard aan beheerd vermogen. Beheerd vermogen is het totaal aan activa van het fonds, zoals gerapporteerd in de jaarstaten.
  • Bij het bepalen van de VTE score wordt gekeken naar bestuurs- en toezichtfuncties bij de rechtspersonen BV, NV en stichting, zowel bij fondsen als niet-fondsen;
  • Een bestuurs- of toezichtfunctie bij de rechtspersonen BV, NV of stichting (niet-fonds), telt alleen mee, indien deze rechtspersoon aan bepaalde criteria voldoet (zie hiervoor artikel 35a Besluit uitvoering Pw en Wvb).

Tijdsbeslag in de geschiktheidstoetsing

Indien een bestuurder een VTE score van 1 of minder heeft (en een kandidaat dus een wettelijk toegestaan aantal functies combineert), zal DNB in de geschiktheidstoets toetsen of de kandidaat naar het oordeel van DNB ook daadwerkelijk voldoende tijd beschikbaar heeft om de beoogde functie naar behoren te kunnen uitvoeren. Hierbij zijn onder andere de zwaarte van de functie en alle bestaande nevenfuncties relevant. Het is mogelijk dat DNB oordeelt dat een bepaalde combinatie van functies er toe leidt dat een kandidaat niet voldoende tijd beschikbaar heeft voor de functie waar hij/zij voor is voorgedragen.

sector

  • Pensioenfondsen