Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

16 september 2020 Toezicht Toezichtlabel Q&A

Vraag:

Moet een pensioenfonds bij het indienen van een herstelplan rekening houden met de ontwikkeling van de ultimate forward rate (UFR)-methode gedurende de herstelperiode?

Antwoord:

Nee, een pensioenfonds houdt bij het indienen van een herstelplan geen rekening met de ontwikkeling van de UFR-methode gedurende de herstelperiode.

Uitgangspunt in het herstelplan is de door De Nederlandsche Bank (DNB) gepubliceerde rentetermijnstructuur zoals die geldt op het moment waarop het pensioenfonds in tekort kwam of het herstelplan moet worden geactualiseerd.

Pensioenfondsen die op basis van de beleidsdekkingsgraad op 31 december 2020 in tekort zijn, moeten vóór 1 april 2021 een (geactualiseerd) herstelplan indienen. Uitgangspunt voor dat herstelplan is de door DNB gepubliceerde RTS ultimo 2020.

In het herstelplan worden de forwards afgeleid uit deze rentetermijnstructuur. Het verwachte effect van de voortschrijdende middeling over 120 maanden dat onderdeel is van de UFR-methodiek wordt hierbij genegeerd. Ook wordt geen rekening gehouden met de door DNB aangekondigde stapsgewijze invoering van nieuwe UFR-parameters vanaf januari 2021.

Auteurs

  • Pensioenfondsen