Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

11 januari 2010 Toezicht

Herverzekeraars moeten beschikken over een vergunning om hun bedrijf te maken van het sluiten van herverzekeringen voor eigen rekening en het afwikkelen van die herverzekeringen.

Deze ondernemingen zijn opgenomen in dit register op grond van artikel 2:26a, 2:26c, 2:26d en 2:26f Wft. Uit dat register moet kunnen worden opgemaakt vanaf welk tijdstip een financiële onderneming welke activiteiten mag verrichten. Tevens moet het register informatie bevatten over eventuele beperkingen die aan de activiteiten zijn gesteld alsmede over de staat waarin de financiële onderneming haar zetel heeft. Alle vergunninghoudende financiële ondernemingen zijn dus in dat register opgenomen.

Een financiële onderneming kan over meerdere vergunningen beschikken. In het register wordt aangegeven welke activiteiten een onderneming mag verrichten. Zo kan een bank zowel beschikken over een vergunning voor het aanbieden van bankproducten als verzekeringsproducten.

Daarnaast vermeldt het register ook financiële ondernemingen die over een ontheffing voor bepaalde artikelen uit de Wft beschikken.

Klik hier om deze ondernemingen terug te vinden

Sector(en)

  • Verzekeraars