Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

27 juli 2015 Toezicht Toezichtlabel Q&A Toezicht

Vraag:

Wat dient een verzekeringsholding of een gemengde financiële holding ten minste aan te tonen opdat een uit te geven kapitaalinstrument op groepsniveau als niet bezwaard wordt beschouwd?

Antwoord:

Een verzekeringsholding of een gemengde financiële holding die een kapitaalinstrument uitgeeft dient aan te tonen dat op groepsniveau het uitgegeven kapitaalinstrument niet bezwaard is en niet dusdanig aan andere transacties verbonden is, die de kwaliteit van het instrument ondermijnen (artikel 333 eerste lid, onderdeel b, Gedelegeerde Verordening Solvabiliteit II).

Met inachtneming van overweging 127 van de Gedelegeerde Verordening, gaat DNB ervan uit dat in ieder geval niet aan dit vereiste is voldaan, indien vorderingen uit een door de verzekeringsholding of gemengde financiële holding uitgegeven kapitaalinstrument bij liquidatie van een (her)verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de groep, niet van een lagere rang zijn dan de vorderingen van alle polishouders en begunstigden van die (her)verzekeringsonderneming.

Dit betekent dat bij liquidatie van een tot de groep behorende (her)verzekeringsonderneming aflossingen van instrumenten dienen te worden opgeschort totdat de belangen van polishouders en begunstigden van die (her)verzekeringsonderneming zijn nagekomen dan wel naar tevredenheid zijn geadresseerd.

Een verzekeringsholding of een gemengde financiële holding moet aantonen dat kapitaalinstrumenten hieraan voldoen door dit bijvoorbeeld expliciet in de bepalingen van het instrument op te nemen.

Sector(en)

  • Verzekeraars