Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

11 december 2018 Toezicht Toezichtlabel Factsheet

Nederlandse levensverzekeraars rapporteren ieder kwartaal en jaarlijks over de impact van een alternatieve extrapolatiemethode en de uitloop van deze impact in twee nationale staten. In de bijlage treft u de benodigde rentetermijnstructuren voor deze rapportages. Nadere toelichting over de rapportage en de invulinstructie vindt u onder het kopje ‘Downloads’, ‘Gebruikersdocumentatie’, ‘Specificaties Nationale Staten’ in het digitaal loket rapportages.

De kwartaalstaat geeft DNB zicht op de waardering van de technische voorzieningen conform de verwachtingen op de financiële markten op dat moment en daarmee de impact van de Solvency II extrapolatiemethode op deze waardering. De jaarstaat geeft DNB inzicht in de snelheid waarmee de impact van de Solvency II extrapolatiemethode vervalt.

Vrijstelling
Verzekeraars kunnen in aanmerking komen voor vrijstelling van deze rapportages als zij in de Solvency II-jaarrapportage geen materiële kasstromen rapporteren na het laatst liquide looptijdpunt (Last Liquid Point, LLP) van 20 jaar. Hierbij wordt de volgende drempel gehanteerd: (∑t>LLP CFt / ∑t CFt) ≤ 10%; als de omvang van de kasstromen na het LLP minder dan 10 procent van de totale omvang van de kasstromen bedraagt, dan komt de verzekeraar in aanmerking voor de vrijstelling.

DNB informeert verzekeraars als zij in aanmerking komen voor deze vrijstelling; verzekeraars hoeven daar zelf niets voor te doen. Het is mogelijk dat DNB op basis van andere overwegingen toch geen vrijstelling verleent of een reeds afgegeven vrijstelling weer intrekt. Eventuele wijzigingen in de vrijstelling laat DNB drie maanden voor de betreffende inleverdatum van de volgende rapportage weten aan de betreffende verzekeraar.

Gerelateerde websites

Sector(en)

  • Verzekeraars