Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

04 december 2014 Toezicht Toezichtlabel Q&A Toezicht

Vraag:

Wat betekent de LEI-code voor Solvency II verzekeraars?

Antwoord:

EIOPA heeft richtsnoeren uitgevaardigd voor het gebruik van een LEI code [1] door toekomstige Solvency II verzekeraars. Conform deze richtsnoeren verwacht DNB als onderdeel van de beheerste bedrijfsvoering (Wft art 3:17) dat alle toekomstige Solvency II verzekeraars en groepen uiterlijk medio 2015 een LEI-code aanvragen en deze vanaf 2016 consistent toepassen in de rapportages aan DNB. Hiermee wordt een soepele overgang naar het Solvency II raamwerk bevorderd.

De LEI-code zal onder Solvency II onderdeel vormen van de informatie, die vanaf 2016 in de Europees geharmoniseerde rapportagestaten zal worden uitgevraagd. Hiermee wordt de gegevensuitwisseling tussen de onder Solvency II vallende verzekeraars, nationale toezichthouders en EIOPA vergemakkelijkt. De aanwezigheid van de LEI-code vergroot daarnaast de mogelijkheden om risico-analyses uit te voeren op de uitgevraagde informatie, en draagt zo bij aan de doeltreffendheid en doelmatigheid van het toezicht. De LEI-code is niet van toepassing voor verzekeraars met een beperkte risico-omvang die onder het Solvency II Basic regime vallen.

Wat is een LEI-code?
De afkorting LEI staat voor Legal Entity Identifier, een wereldwijde unieke identificatiecode voor juridische entiteiten. Om de financiële markten transparanter te maken, heeft de G-20 de Raad voor Financiële Stabiliteit (FSB) verzocht een wereldwijd systeem voor de identificatie van juridische entiteiten in het leven te roepen. In Nederland is de Kamer van Koophandel (KvK) verantwoordelijk voor de uitgifte van de LEI (zie voor meer informatie de website van de KvK).

_______
[1] EIOPA-BoS-14-026-NL

Sector(en)

  • Verzekeraars