Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Beheerder beleggingsinstellingen

Factsheet

Beheerders van beleggingsinstellingen moeten op grond van artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) een vergunning hebben voor het beheren van beleggingsinstellingen.

Gepubliceerd: 01 januari 2007

Bekijk eerdere versies in het archief

Wat is een beheerder? 

Een beheerder is een rechtspersoon die het beheer voert over een of meer beleggingsinstellingen.

Verbod

Het is verboden om actief te zijn als beheerder in Nederland, tenzij de beheerder over een vergunning beschikt of een wettelijke uitzondering geldt. De Autoriteit Financiële Markten is de vergunningverlenende instantie voor beheerders van beleggingsinstellingen. Voor meer informatie hierover verwijst De Nederlandsche Bank (DNB) u naar Afm. DNB houdt prudentieel toezicht op de naleving van beheerders van in Nederland gevestigde beleggingsinstellingen van de Wft en de daarop gebaseerde regelgeving.

Europees paspoort

In geval van een beheerder van een instelling voor collectieve beleggingen in effecten (ICBE’s) mogen deelnemingsrechten in een andere lidstaat aangeboden worden.

Als u nog vragen heeft dan kunt u zich wenden tot:
De Nederlandsche Bank NV
Afdeling Beleggingsondernemingen en beleggingsinstellingen
Postbus 98
1000 AB Amsterdam

Telefoon: 0800 020 1068 (op werkdagen bereikbaar tussen 09.00 en 17.00). U kunt ook een e-mail sturen naar info@dnb.nl (onder vermelding van uw naam, adresgegevens én telefoonnummer).
fax: 020 524 1883

Ontdek gerelateerde artikelen