Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Hefboomfinanciering door beleggingsinstellingen

Factsheet

Met de implementatie van de AIFM-richtlijn in Nederlandse wetgeving ontstaat voor DNB een nieuwe toezichtstaak op beleggingsinstellingen, te weten het toezicht op de mate waarin beleggingsinstellingen gebruik maken van hefboomfinanciering. Het toezicht op het gebruik van hefboomfinanciering is enerzijds van belang met het oog op het voorkomen van systeemrisico’s die zouden kunnen optreden, bijvoorbeeld door falend risicobeheer bij een beleggingsinstelling die met een grote mate van hefboomfinanciering een aanzienlijk vermogen beheert. Anderzijds is dat toezicht van belang omdat het voortbestaan van de beleggingsinstelling bedreigd kan worden als er door falend risicobeheer onvoldoende inzicht is in de risico’s die de instelling aangaat.

Gepubliceerd: 20 augustus 2013

Bekijk eerdere versies in het archief

Verplichtingen beheerder

De beheerder dient aan DNB aan te tonen dat de hefboomfinancieringslimieten die de beleggingsinstelling hanteert redelijk zijn en dat de beheerder zich aan die limieten houdt.

Bevoegdheid DNB

DNB kan bovengrenzen stellen aan de door de beheerder toegepaste hefboomfinanciering, of de beheerder andere beperkingen opleggen met betrekking tot het beheren van een beleggingsinstelling, indien dit nodig wordt geacht om de stabiliteit van het financiële stelsel te waarborgen. Op die wijze kan DNB toezicht houden op de stabiliteit van het financiële stelsel. Het waarborgen van de financiële stabiliteit dient breed opgevat te worden. Niet alle termen die in de AIFM-richtlijn genoemd worden (integriteit van het financiële stelsel, gevaar van chaotische marktomstandigheden, risico’s voor duurzame groei van economie) zijn letterlijk overgenomen in artikel 3:18b van de Wft, aangezien die termen vallen onder de meer gangbare term “financiële stabiliteit van het stelsel”.

Informatiedeling door lidstaten

DNB deelt te verzamelde informatie met betrekking tot het gebruik van hefboomfinanciering met de toezichthouders van de andere lidstaten, met ESMA en het ESRB. Daarmee wordt bereikt dat mogelijke risicobronnen voor de stabiliteit van de financiële markten in de Europese Unie in kaart worden gebracht.

Ontdek gerelateerde artikelen