Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Onttrekking weerstandsvermogen bij overschot

Q&A

Gepubliceerd: 22 december 2015

Bekijk eerdere versies in het archief

Vraag:

Hoe vindt onttrekking van het weerstandsvermogen plaats indien er een overschot aanwezig is?

Antwoord:

Het is mogelijk dat het weerstandsvermogen zich boven het wettelijk vereiste minimum bevindt. Op zichzelf is het verstandig beleid om niet op het minimum te koersen bij het aanhouden van weerstandsvermogen. Het hanteren van enige marge boven het minimum voorkomt namelijk dat elke wijziging in de omvang van het beheerde pensioen¬vermogen meteen tot een aanvulling van het weerstandsvermogen moet leiden. Veel méér aanhouden dan prudentieel passend is, is echter niet wettelijk vereist. Er is dan ruimte om (een deel) van het overschot te laten terugvloeien in de collectiviteitskring(en), mits deze mogelijkheid in de uitvoeringsovereenkomst(en) is opgenomen en het weerstandsvermogen na onttrekking aan de wettelijke eisen blijft voldoen.

Wel dient in de uitvoeringsovereenkomst een volledige en uitputtende beschrijving van de omstandigheden en voorwaarden opgenomen te zijn waaronder het weerstandsvermogen kan worden afgebouwd.

Ontdek gerelateerde artikelen