Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Uitvoeringsovereenkomst

Q&A

Gepubliceerd: 22 december 2015

Bekijk eerdere versies in het archief

Vraag:

Welke elementen verwacht DNB in het kader van de (model-) uitvoeringsovereenkomst zoals bedoeld in vraag 12 van het APF vergunningsaanvraagformulier.

Antwoord:

De (model-) uitvoeringsovereenkomst voldoet aan de eisen zoals gesteld in artikel 25 Pw. In de (model-)uitvoeringsovereenkomst van het APF moet in het bijzonder nog worden gelet op het volgende.

 1. Ten aanzien van de kostenregeling zoals bedoeld in artikel 10c van het Besluit uitvoering PW en WVB:
  • In de uitvoeringsovereenkomst beschrijft het APF welke kosten worden gemaakt door het APF en welke kosten worden toegerekend aan de betreffende kring waarin wordt toegetreden;
  • Het APF beschrijft de classificatie van de uitvoeringskosten die wordt gehanteerd en maakt in ieder geval onderscheid tussen:
   • Administratieve uitvoeringskosten (pensioenbeheer);
   • Vermogensbeheerskosten;
   • Transactiekosten;
  • Het APF beschrijft in de uitvoeringsovereenkomst hoe kosten die niet kunnen worden ondergebracht in categorie 1 t/m 3 van artikel 10c van het Besluit uitvoering PW en WVB(overige kosten) worden toegerekend. Hierbij kan worden gedacht aan loonkosten van personeel, huurlasten die verband houden met de gebruikte kantoorruimte en kosten in verband met de aanschaf van kantoormaterieel, maar ook aan kosten van door het APF uitbestede diensten;
  • Het APF beschrijft de afspraken met werkgevers met betrekking tot het bijdragen aan het weerstandvermogen en de rechten die daaraan ontleend kunnen worden bij ontbinding van de uitvoeringsovereenkomsten.
   Het APF beschrijft in de uitvoeringsovereenkomst dat vorderingen van werknemers, verhuurders van kantoorruimte en leveranciers van kantoormaterieel en kosten geen rechtstreekse vordering kunnen zijn op de bij de collectiviteitkringen behorende afgescheiden vermogens;
  • Het APF beschrijft de verwachte uitvoeringskosten per uitvoeringsovereenkomst;
  • Het APF beschrijft de afspraak ten aanzien van hogere (dan verwachte) kosten (meerkosten);
  • Het APF brengt onverwachte, niet gespecificeerde kosten (zoals een operationeel verlies) in rekening van het weerstandsvermogen en niet in rekening van de kring;
  • Het APF beschrijft de toedeling van kosten over de verschillende pensioenregelingen (evenredig versus niet evenredig) in de uitvoeringsovereenkomst.
 2. Ten aanzien van de pensioenadministratie:
  • Procedure bij faillissement van een werkgever;
  • Procedure bij toetreding tot en vertrek uit een collectiviteitskring binnen het APF. Randvoorwaarde: bij een APF vindt bij toetreding en vertrek van een collectiviteitkring een overdracht van pensioenvermogen plaats inclusief eventueel het deel van het weerstandsvermogen, voor zover er sprake is geweest van een bijdrage daaraan;
  • Procedures en criteria voor de toetreding van een collectiviteitskring / tot een collectiviteitskring of splitsing
   Procedure bij aansluiting en uittreding van een werkgever binnen de collectiviteitskring;
  • Er is transitiebeleid geformuleerd waarin is vastgelegd hoe de inbreng van beleggingsportefeuilles in het APF wordt vormgegeven (bijvoorbeeld cash of stukken).

Ontdek gerelateerde artikelen