Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Verbod op personele unie en APF

Q&A

Gepubliceerd: 22 december 2015

Bekijk eerdere versies in het archief

Vraag:

Mogen werknemers die werkzaam zijn bij de organisatie waaraan het APF uitbesteedt, en die mogelijk het APF heeft opgericht, werkzaam zijn als beleidsbepaler of medebeleidsbepaler van het APF?

Antwoord:

Nee, dat is op grond van artikel 20 van het Besluit FTK niet toegestaan. Dat artikel stelt: "Een fonds voorkomt dat sprake is van personele unies op het niveau van beleidsbepalers of medebeleidsbepalers tussen het fonds en derden waaraan werkzaamheden worden uitbesteed". Dit betekent dat de leden van het bestuur van een APF evenals de leden van een Raad van Toezicht niet personen kunnen zijn die ook werkzaam of functioneel betrokken zijn bij de "derde waaraan werkzaamheden worden uitbesteed". Hetzelfde geldt voor andere medebeleidsbepalers bij het APF1. Bij een APF kan de partij waaraan wordt uitbesteed, tevens de oprichter van het APF zijn. Van belang is dat onder partij waaraan wordt uitbesteed de gehele groep wordt verstaan waartoe het organisatieonderdeel behoort waaraan werkzaamheden worden uitbesteed.


1 Zie de toelichting op artikel 20, uit 2013 "Er is sprake van een personele unie wanneer een (mede)beleidsbepaler van het fonds zitting heeft in het bestuur, de RvT, of RvC of de directie van de organisatie waaraan door het pensioenfonds werkzaamheden zijn uitbesteed, of werknemer is van die organisatie."

Ontdek gerelateerde artikelen