Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Code pensioenfondsen

Factsheet

Gepubliceerd: 17 juli 2008

Laatste update: 23 januari 2024

Bekijk eerdere versies in het archief

In de Code Pensioenfondsen staan principes voor een goed pensioenfondsbestuur. De Code is via artikel 33 Pensioenwet en artikel 11 Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling wettelijk verankerd in de Pensioenwet. Pensioenfondsen zijn wettelijk verplicht de normen van de Code toe te passen óf gemotiveerd uit te leggen welke normen zij niet (volledig) toepassen en waarom. Pensioenfondsen nemen deze uitleg op in het bestuursverslag.

De principes gaan onder meer over: taak en werkwijze van verschillende organen in het pensioenfonds, verantwoording afleggen, verantwoord beleggen, benoeming en ontslag, bestuursmodellen, diversiteit, compliance, beloningsbeleid en risicomanagement.

De Stichting van de Arbeid (STAR) en de Pensioenfederatie hebben de Code Pensioenfondsen in 2013 afgesproken. Het is een voorbeeld van zelfregulering door de pensioenfondsensector. Per 1 juli 2014 is de Code verankerd in de Pensioenwet. De Code is voor het laatst gewijzigd per 10 november 2023 en is per 1 januari 2024 in werking getreden.

De huidige versie van de Code kunt u hier vinden

De factsheet is per 23-1-2024 geactualiseerd omdat de Code Pensioenfondsen is gewijzigd en per 1 januari 2024 in werking is getreden.”

Ontdek gerelateerde artikelen