Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Lege zetels in het bestuur van een pensioenfonds

Q&A

Gepubliceerd: 24 februari 2011

Bekijk eerdere versies in het archief

Vraag:

Mogen zetels in het bestuur van een pensioenfonds onbezet worden gelaten?

Antwoord:

Nee, artikel 100 en 101 Pensioenwet (Pw) laten geen structurele situatie toe waarbij zetels in het bestuur van een pensioenfonds niet worden bezet.

Paritair bestuursmodel

Artikel 100 Pw schrijft de zogeheten pariteit voor, waarbij de vertegenwoordigers van werknemers(verenigingen), tezamen met vertegenwoordigers van pensioengerechtigden ten minste evenveel zetels bezetten als vertegenwoordigers van werkgevers(verenigingen).

Artikel 100 Pw spreekt over het bezetten van de zetels. Dit impliceert dat het de bedoeling is dat deze zetels fysiek bezet dienen te worden. De Pensioenwet biedt op dit gebied geen ruimte om hier vanaf te wijken. Daarbij komt nog dat het niet bezetten van de openstaande zetels ook op een aantal praktische bezwaren stuit, zoals doorbreken van de pariteit, problemen ten aanzien van deskundigheid en werkdruk voor de overblijvende bestuursleden.

Onafhankelijk bestuursmodel

Alhoewel bij een onafhankelijk bestuursmodel, geen sprake is van het doorbreken van de pariteit, leidt het structureel niet bezetten van zetels tot dezelfde praktische problemen. Bij een onafhankelijk bestuursmodel is veelal sprake van een minder groot bestuur. Het structureel niet bezetten van zetels leidt dan sneller tot problemen ten aanzien van de deskundigheidseisen die aan een bestuur als geheel gesteld kunnen worden en werkdruk voor de overblijvende bestuursleden

Ontdek gerelateerde artikelen