Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA)

Factsheet

De European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) is de autoriteit die prudentieel toezicht houdt in de sector verzekeringen en pensioenen in Europa. EIOPA is onderdeel van het European System of Financial Supervisors en is gevestigd in Frankfurt. DNB is lid van de Board of Supervisors, het hoogste en besluitvormende orgaan van EIOPA.

Gepubliceerd: 17 januari 2019

Bekijk eerdere versies in het archief

Taken en bevoegdheden

EIOPA heeft de volgende hoofdtaken:

  • bevorderen van de kwaliteit en harmonisatie van toezichtregelgeving, -normen en -praktijken
  • bijdragen aan een consistente toepassing van EU-regelgeving, vooral door het waarborgen van een consistente toezichtpraktijk door nationale EU-toezichthouders en het voorkomen van toezichtarbitrage
  • bemiddelen en schikken bij meningsverschillen tussen EU-toezichthouders over de toepassing van EU-regelgeving

EIOPA heeft bevoegdheden om bindende technische standaarden voor te stellen. De Europese Commissie kan deze standaarden vervolgens bekrachtigen, eventueel na daarin wijzigingen aan te brengen. De standaarden zijn na bekrachtiging direct toepasbaar en hoeven niet nationaal geïmplementeerd te worden.

Overige Europese toezichthouders

EIOPA houdt alleen prudentieel toezicht in de sector verzekeringen en pensioenen. De Europese toezichthouders op andere sectoren zijn de European Securities and Markets Authority (ESMA) voor de effectensector en de European Banking Authority (EBA) voor de bankensector.

Ontdek gerelateerde artikelen