Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Internationale Organisatie van Pensioentoezichthouders

Factsheet

Gepubliceerd: 17 januari 2019

Bekijk eerdere versies in het archief

De International Organisation of Pension Supervisors (IOPS) is de mondiale organisatie voor pensioentoezichthouders. IOPS vormt een forum voor samenwerking op toezichtgebied.

IOPS is opgericht om gezamenlijk de kwaliteit en effectiviteit van het wereldwijde pensioentoezicht te verbeteren. Dit gebeurt onder andere door het ontwikkelen van standaarden op het gebied van pensioentoezicht.

Wereldwijd

IOPS heeft ongeveer 60 leden, die een grote geografische spreiding vertegenwoordigen. IOPS werkt nauw samen met andere internationale organisaties op het gebied van pensioentoezicht en beleidsontwikkeling, zoals de IAIS (International Association of Insurance Supervisors), de OECD WPPP (Working Party on Private Pensions) en de ISSA (International Social Security Association). Daarnaast zijn de Wereldbank, het IMF (International Monetary Fund) en de IAA (International Actuarial Association) observerend lid van IOPS.

Doelen

De doelen van IOPS zijn:

  • standaarden zetten op het gebied van pensioentoezicht en aan pensioentoezicht gerelateerde beleidsvraagstukken, met inachtneming van de variëteit aan pensioensystemen in de wereld
  • bevorderen van internationale samenwerking tussen pensioentoezichthouders en faciliteren van contacten tussen pensioentoezichthouders en andere relevante partijen, zoals beleidsmakers, onderzoekers en de private
  • sector
  • een wereldwijd forum bieden voor beleidsdiscussie en informatie-uitwisseling over pensioentoezicht
  • bijdragen aan het werk van relevante internationale organisaties op het gebied van pensioenen, met inbegrip van gezamenlijke activiteiten op het gebied van dataverzameling en analyse
  • bevorderen, uitvoeren en faciliteren van de verspreiding en communicatie van onderzoek, informatie verzamelen in samenwerking met relevantie internationale organisaties

IOPS heeft geen bevoegdheden om zijn standaarden aan landen op te leggen.

DNB participeert in IOPS met de volgende doelstellingen:

  • verwerken van uitgangspunten van het door DNB gewenste pensioentoezichtregime in de te ontwikkelen principes, standaarden en goede gebruiken
  • delen van expertise op het gebied van pensioentoezicht (met name met betrekking tot opkomende markten) en leren van expertise van andere toezichthouders
  • aansturen op goede samenwerking van de IOPS met relevante internationale organisaties

Ontdek gerelateerde artikelen