Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Uitvoering Nederlandse pensioenregeling door pensioeninstelling uit andere lidstaat

Factsheet

Gepubliceerd: 17 januari 2019

Laatste update: 27 juli 2023

Bekijk eerdere versies in het archief

Nederlandse werkgevers mogen hun pensioenregeling onderbrengen bij een pensioeninstelling uit een andere lidstaat. Daarbij moet deze pensioeninstelling wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Bovendien blijft in dat geval een deel van de Nederlandse wetgeving van toepassing.

Een pensioeninstelling uit een andere lidstaat kan pensioenregelingen uitvoeren van werkgevers uit Nederland. Op deze pensioenregelingen is het sociaal- en arbeidsrecht van Nederland van toepassing.

Melding

De Nederlandsche Bank (DNB) krijgt van de toezichthouder uit de andere lidstaat bericht als een pensioeninstelling uit die lidstaat een Nederlandse pensioenregeling wil uitvoeren. Die toezichthouder heeft dan al een grensoverschrijdende vergunning afgegeven en getoetst of de betreffende lokale pensioeninstelling de Nederlandse regeling kan en mag uitvoeren.

Informeren

DNB stuurt hierop de volgende informatie door naar de toezichthouder uit de lidstaat van vestiging van de pensioeninstelling:

De pensioeninstelling uit de andere lidstaat moet zich aan deze voorschriften houden bij de uitvoering van de Nederlandse pensioenregeling.

Het sociaal en arbeidsrecht gaat grofweg over alles wat in de relatie tussen de werkgever en de werknemer is afgesproken. Nederland bepaalt zelf de inhoud van het Nederlandse sociaal recht en arbeidsrecht.

Toezicht

De toezichthouders uit de twee betrokken lidstaten verdelen het toezicht op de activiteiten in Nederland van een pensioeninstelling uit een andere lidstaat. De toezichthouder uit de andere lidstaat houdt toezicht op de financiële positie van het fonds. De Nederlandse toezichthouders (DNB en AFM) houden toezicht op de naleving van het sociaal en arbeidsrecht en de informatievoorschriften.

Indien DNB constateert dat de pensioeninstelling uit de andere lidstaat handelt in strijd met het toepasselijke sociaal en arbeidsrecht, informeert DNB de toezichthouder uit de andere lidstaat daarover. Die toezichthouder moet vervolgens ingrijpen.

Als de pensioeninstelling uit de andere lidstaat inbreuk blijft maken op de op de pensioenregeling toepasselijke Nederlandse sociale en arbeidswetgeving, ondanks de door de toezichthouder uit de andere lidstaat getroffen maatregelen of omdat die toezichthouder geen passende maatregelen heeft getroffen, kan DNB passende maatregelen nemen om de inbreuk op de toepasselijke regelgeving door de pensioeninstelling te beëindigen. DNB moet de andere toezichthouder daar wel vooraf over informeren. Eventueel kan DNB, als dat noodzakelijk is, de pensioeninstelling uit de andere lidstaat beletten activiteiten te verrichten voor de Nederlandse bijdragende onderneming.

Ontdek gerelateerde artikelen