Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Herstelplan - Pensioenfondsen

Factsheet

Gepubliceerd: 21 januari 2019

Bekijk eerdere versies in het archief

Als een pensioenfonds op grond van de beleidsdekkingsgraad niet langer voldoet aan het vereist eigen vermogen (VEV), dan moet het binnen drie maanden een herstelplan bij De Nederlandsche Bank (DNB) indienen.

In dat herstelplan werkt het pensioenfonds uit hoe het op basis van beleidsdekkingsgraad in maximaal tien jaar weer voldoet aan het strategisch VEV.

DNB heeft in een aantal factsheets en Q&A’s verduidelijkt wanneer een fonds in tekort is en een herstelplan moet indienen, waar het herstelplan aan moet voldoen en hoe DNB dit herstelplan beoordeelt. Ook is toegelicht welke regels gelden bij het korten van pensioenaanspraken en pensioenrechten.

Eisen aan een herstelplan

Hoe gaat DNB om met verschillende normen die gelden bij het opstellen van een herstelplan? Onderstaande Q&A’s en factsheets maken het inzichtelijk:

 • Eisen aan herstelplan van pensioenfondsen
 • Instructiebrief indienen herstelplan pensioenfondsen
 • UFR en herstelplannen
 • Vaststellen vereist eigen vermogen, dynamisch beleggingsbeleid en herstelplan
 • Wanneer is een herstelplan beëindigd en wat gebeurt als het pensioenfonds in hetzelfde kalenderjaar opnieuw in tekort raakt?
 • Bevoegdheid DNB verkorten van de maximale termijn van 10 jaar van een herstelplan
 • Achtergestelde leningen en herstelplan
 • Bijstorting meenemen in de beleidsdekkingsgraad van een pensioenfonds

Voorts geldt dat in bepaalde bijzondere gevallen een pensioenfonds bij DNB moet melden dat de beleidsdekkingsgraad lager is dan het minimaal vereist eigen vermogen, maar hoger dan het vereist eigen vermogen. Zie voor meer toelichting deze factsheet.

Wijzigen risicoprofiel tijdens tekort

In beginsel mag een pensioenfonds het risicoprofiel niet verhogen tijdens een tekort. Hoe werkt dit voorschrift uit in een tekortsituatie? Deze Q&A’s en factsheets geven tekst en uitleg:

 • Geen doelbewuste vergroting van risico in herstelsituatie
 • Verlaging renteafdekking tijdens een herstelplan
 • Het gebruik van bandbreedtes tijdens het herstelplan
 • Eenmalige mogelijkheid voor vergroting risicoprofiel in een tekortsituatie

Korten van pensioenaanspraken en –rechten

Indien een pensioenfonds geen andere sturingsmiddelen kan inzetten, moet het mogelijk overgaan tot het korten van pensioenaanspraken en –rechten. Het kan hierbij gaan om (voorwaardelijke) kortingen in een herstelplan of (onvoorwaardelijke) kortingen vanwege toepassen van de MVEV-maatregel.

 • Maatregel minimaal vereist eigen vermogen
 • Verwerken eerste korting in technische voorzieningen pensioenfonds
 • Doorvoeren eerste korting uit herstelplan
 • Herstelplan en modelleren van kortingen
 • Opnemen van een bepaling in het pensioenreglement over het korten van pensioenaanspraken en pensioenrechten

Ontdek gerelateerde artikelen