Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Maatregel minimaal vereist eigen vermogen

Factsheet

De maatregel minimaal vereist eigen vermogen (maatregel MVEV) is een door pensioenfondsen te nemen maatregel om aanhoudend dekkingstekort te voorkomen.

Gepubliceerd: 18 juni 2018

Bekijk eerdere versies in het archief

De maatregel MVEV is opgenomen in artikel 140 Pensioenwet. De maatregel MVEV moet door een pensioenfonds worden toegepast als de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds op zes achtereenvolgende (jaarlijkse) vaststellingsmomenten onder het minimaal vereist eigen vermogen (MVEV) ligt (en op dat laatste moment ook de niet-gemiddelde dekkingsgraad onder het MVEV ligt

De maatregel MVEV, berekend naar de stand van de niet-gemiddelde dekkingsgraad op dat laatste meetmoment, moet dan binnen zes maanden worden doorgevoerd, zodat het pensioenfonds daarna direct weer beschikt over het MVEV op basis van de niet-gemiddelde dekkingsgraad. Dit zal veelal betekenen dat het pensioenfonds een onvoorwaardelijke korting op pensioenrechten en –aanspraken moet doorvoeren.

Een pensioenfonds mag er voor kiezen, indien de maatregel MVEV ingezet moet worden, de korting onmiddellijk door te voeren op de pensioenrechten- en aanspraken. Het doorvoeren (effectueren van de korting) mag echter ook worden gespreid over maximaal de gehanteerde looptijd van het herstelplan (veelal tien jaar). Het gaat hierbij wel om onvoorwaardelijke kortingen, dat wil zeggen kortingen die ook in de toekomst worden doorgevoerd ongeacht of de financiële positie beter of slechter wordt in de loop der tijd.

In het geval van spreiding van de korting hanteert een pensioenfonds bij het doorvoeren van de korting een gesloten systematiek. Dat betekent dat slechts de op het laatste vaststellingsmoment opgebouwde pensioenrechten en -aanspraken in de korting kunnen worden betrokken en dus geen pensioenen die nadien zijn opgebouwd.

Ontdek gerelateerde artikelen