Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Bijstorting meenemen in de beleidsdekkingsgraad van een pensioenfonds

Q&A

Gepubliceerd: 24 februari 2011

Bekijk eerdere versies in het archief

Vraag:

Mag een pensioenfonds een toegezegde, maar nog niet overgemaakte bijstorting van de werkgever meenemen bij het berekenen van de beleidsdekkingsgraad?

Antwoord:

Ja, een pensioenfonds mag een nog niet overgemaakte, maar wel toegezegde bijstorting van de werkgever meenemen bij het berekenen van de beleidsdekkingsgraad. Dat is toegestaan vanaf het moment dat is voldaan aan de volgende condities:

  • Het pensioenfonds heeft een onvoorwaardelijke vordering op de werkgever. De vordering moet een vastgestelde omvang hebben en de hoogte van de vordering mag niet ongewis zijn of later nog ter discussie komen te staan.
  • Er moet een concrete datum zijn vastgelegd waarop de vordering geïnd wordt.
  • De vordering moet worden gewaardeerd op marktwaarde. Eventueel moet een afslag worden genomen in verband met het kredietrisico.

Een dergelijke bijstorting heeft overigens pas na verloop van tijd een reëel effect. Vanaf het moment dat de vordering kan worden meegerekend in de dekkingsgraad van een pensioenfonds, werkt de bijstorting langzaam door in de beleidsdekkingsgraad van het fonds. De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde dekkingsgraad van de 12 maanden voorafgaand aan het moment van vaststelling.

De gerapporteerde (beleids)dekkingsgraad van een pensioenfonds moet een getrouw beeld geven van de financiële situatie van het pensioenfonds. Daarbij zijn de gebruikelijke boekhoudkundige regels uitgangspunt. Daaruit volgt dat een vordering op de sponsor van een bijstortverplichting onder bepaalde voorwaarden als bezitting van een pensioenfonds geactiveerd kan worden.

Ontdek gerelateerde artikelen