Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Geen platte sterftetafel met een procentuele opslag voor de sterftetrend

Q&A

Gepubliceerd: 24 februari 2011

Bekijk eerdere versies in het archief

Vraag:

Mag een pensioenfonds een platte sterftetafel met een procentuele opslag voor de sterftetrend gebruiken?

Antwoord:

Nee, dat is niet toegestaan De Nederlandsche Bank beschouwt een platte sterftetafel (overlevingstafel) niet als een adequate methode om de sterftetrend mee te nemen in de vaststelling van de technische voorzieningen.

Een sterftetafel zonder sterftetrend, ofwel een platte sterftetafel, voldoet niet aan artikel 2 lid 3 van het Besluit Financieel Toetsingskader. Het toevoegen van een procentuele opslag is geen adequate manier om alsnog een sterftetrend toe te voegen aan de tabel. Er zijn voldoende mogelijkheden om gebruik te maken van sterftetafels waarin de voorzienbare sterftetrend direct is verwerkt.

Het toevoegen van een sterftetrend aan een sterftetafel zonder sterftetrend door bij de tabel een vast percentage op te tellen, geeft geen goede reflectie op de risico’s, omdat deze berekening voorbij gaat aan niet-lineaire effecten van de voorzienbare sterftetrend. Het is bijvoorbeeld onwaarschijnlijk dat de sterftetrend gelijk is voor alle leeftijdscohorten

Ontdek gerelateerde artikelen