Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Het meest recente startjaar bij de prognosetafel

Q&A

Gepubliceerd: 28 september 2017

Bekijk eerdere versies in het archief

Vraag:

Moeten pensioenfondsen het meest recente startjaar bij de prognosetafel gebruiken?

Antwoord:

Ja, om een correct beeld te krijgen van de voorzienbare trend in overlevingskansen moeten pensioenfondsen gebruik maken van het meest recente startjaar bij de prognosetafels.

De prognosetafel voorziet in de overlevingskansen om een inschatting van de levensverwachting te maken met medeneming van de voorzienbare trend in die overlevingskansen. Het pensioenfonds gebruikt daarbij het meest recente jaar (startjaar) in de prognosetafel. De hoogte van het percentage van de voorzienbare trend in overlevingskansen is afhankelijk van het deelnemersbestand.

De toetsing van dit percentage aan artikel 126 lid 2 sub b Pensioenwet is de verantwoordelijkheid van het pensioenfonds. De toetsing kan het pensioenfonds alleen prudent doen, indien het pensioenfonds ook beschikt over de meest actuele prognosetafels. Dan is het ook logisch dat deze tabellen gebruikt worden, want aan de eis van prudentie kan alleen worden voldaan indien de technische voorziening is getoetst aan de meest actuele overlevingstafels inclusief de sterftetrend

Ontdek gerelateerde artikelen