Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Q&A Een uitbestedingsovereenkomst tussen een pensioenfonds en een werkgever

Q&A

Gepubliceerd: 18 oktober 2017

Bekijk eerdere versies in het archief

Vraag:

Moet een pensioenfonds op grond van de Pensioenwet (Pw) een uitbestedingsovereenkomst sluiten met de werkgever indien het pensioenfonds werkzaamheden uitbesteed aan die werkgever?

Antwoord:

Ja, op grond van de Pensioenwet moet een pensioenfonds een uitbestedingsovereenkomst sluiten met de werkgever, indien het pensioenfonds werkzaamheden uitbesteed aan die werkgever.

Een pensioenfonds is primair zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de pensioenovereenkomst.

Op grond van artikel 34 Pw kan een pensioenfonds, onder voorwaarden, werkzaamheden uitbesteden. Een van de voorwaarden voor uitbesteding is dat het pensioenfonds met de derde aan wie wordt uitbesteed, waaronder ook de werkgever, een schriftelijke overeenkomst sluit. Nadere regels hiervoor zijn opgenomen in de artikelen 12 tot en met 14 Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenfonds.

Ontdek gerelateerde artikelen