Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Bedrijfsvoering premiepensioeninstellingen

Factsheet

Premiepensioeninstellingen (PPI’s) moeten hun organisatie zó inrichten dat een beheerste en integere bedrijfsvoering gewaarborgd is. Dat betekent dat het PPI risico’s die gepaard gaan met de uitvoering van de pensioenregelingen in kaart brengt en beleid formuleert om deze risico’s te beheersen.

Gepubliceerd: 02 februari 2018

Bekijk eerdere versies in het archief

De bedrijfsvoering van de PPI is afgestemd op de aard, omvang, risico's en complexiteit van de werkzaamheden van de PPI. Ook beschikt de PPI over een adequate functiescheiding met het oog op een beheerste bedrijfsvoering.

De PPI moet voort er voor zorgen dat het belangenverstrengeling tegengaat, wetsovertredingen voorkomt en/of andere handelingen verricht die maatschappelijk ongewenst zijn.

Hieronder heeft DNB meerdere beleidsuitingen opgenomen die gerelateerd zijn aan de beheerste en integere bedrijfsvoering van een PPI.

Sanctiewet en Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme 

De PPI dient de Sanctiewet 1977 (Sanctiewet) na te leven. De Sanctiewet is een kaderwet en is de grondslag voor de uitwerking van (inter)nationale regels ter uitvoering van de internationale sanctiemaatregelen.

Een PPI valt ook onder de reikwijdte van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) als deze te kwalificeren is als een andere financiële instelling. Dit is bijvoorbeeld het geval indien een PPI optreedt als bemiddelaar in levensverzekeringensproducten. De Wwft is op 1 augustus 2008 in werking getreden en is sindsdien meerdere keren gewijzigd. De Europese anti-witwasrichtlijnen worden grotendeels in de Wwft geïmplementeerd. De Wwft vormt een geheel van maatregelen ter voorkoming van misbruik van het financiële stelsel voor witwassen en het financieren van terrorisme.

Ontdek gerelateerde artikelen