Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

02 februari 2018 Toezicht Toezichtlabel Factsheet

Bedrijfsvoering premiepensioeninstellingen

Premiepensioeninstellingen (PPI’s) moeten hun organisatie zó inrichten dat een beheerste en integere bedrijfsvoering gewaarborgd is. Dat betekent dat het PPI risico’s die gepaard gaan met de uitvoering van de pensioenregelingen in kaart brengt en beleid formuleert om deze risico’s te beheersen.

De bedrijfsvoering van de PPI is afgestemd op de aard, omvang, risico's en complexiteit van de werkzaamheden van de PPI. Ook beschikt de PPI over een adequate functiescheiding met het oog op een beheerste bedrijfsvoering.

De PPI moet voort er voor zorgen dat het belangenverstrengeling tegengaat, wetsovertredingen voorkomt en/of andere handelingen verricht die maatschappelijk ongewenst zijn.

Hieronder heeft DNB meerdere beleidsuitingen opgenomen die gerelateerd zijn aan de beheerste en integere bedrijfsvoering van een PPI

Sanctiewet en Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme 

De PPI dient de Sanctiewet 1977 (Sanctiewet) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) na te leven. De Sanctiewet is een kaderwet en is de grondslag voor de uitwerking van (inter)nationale regels ter uitvoering van de internationale sanctiemaatregelen.

Met de Wwft is de Europese derde witwasrichtlijn in nationale wetgeving verwerkt en worden de Wet identificatie bij dienstverlening (Wid) en de Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet MOT) samengevoegd. De Wwft vormt een sluitend geheel van maatregelen ter voorkoming van misbruik van het financiële stelsel voor witwassen en het financieren van terrorisme.

Hieronder heeft DNB diverse uitingen over de Sanctiewet en de WWFT opgenomen

Sector(en)

  • Premiepensioeninstellingen