Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

02 februari 2018 Toezicht Toezichtlabel Factsheet

Governance premiepensioeninstelling

De governance, waaronder het bestuur en intern toezicht van financiële instellingen als de premiepensioeninstelling (ppi) is al jaren een belangrijk onderwerp. Governance is de wijze waarop een instelling wordt bestuurd: De structuren, verdeling van taken en bevoegdheden, de strategie, het beleid en processen en interne controle functies. Zowel in opzet als in werking.

Hieronder heeft DNB voor de inrichting en vormgeving van bestuur, intern toezicht en onafhankelijkheid en over governance in het algemeen guidance en Q&A’s opgenomen.

Toetsingen 

Beleidsbepalers en medebeleidsbepalers moeten op grond van de Wet op het financieel toezicht geschikt zijn. Dat wordt getoetst door DNB. DNB toetst of de (beoogd) bestuurders en medebeleidsbepalers geschikt zijn om hun functie te vervullen en of hun betrouwbaarheid buiten twijfel staat.

Sector(en)

  • Premiepensioeninstellingen