Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Governance premiepensioeninstelling

Factsheet

De governance, waaronder het bestuur en intern toezicht van financiële instellingen als de premiepensioeninstelling (ppi) is al jaren een belangrijk onderwerp. Governance is de wijze waarop een instelling wordt bestuurd: De structuren, verdeling van taken en bevoegdheden, de strategie, het beleid en processen en interne controle functies. Zowel in opzet als in werking.

Gepubliceerd: 02 februari 2018

Bekijk eerdere versies in het archief

Deze DNB-beleidsuiting wordt momenteel opnieuw door DNB beoordeeld in het licht van de Digital Operational Resilience Act (DORA) die met ingang van 17 januari 2025 van kracht wordt voor de financiële sector. Mogelijk wordt deze beleidsuiting aangepast of ingetrokken. De beleidsuiting blijft tot het moment van een eventuele herziening of intrekking van toepassing. Nadere informatie over DORA is te vinden op (inclusief periodieke verschijnende nieuwsberichten): www.dnb.nl/DORA 

Hieronder heeft DNB voor de inrichting en vormgeving van bestuur, intern toezicht en onafhankelijkheid en over governance in het algemeen guidance en Q&A’s opgenomen.

Toetsingen 

Beleidsbepalers en medebeleidsbepalers moeten op grond van de Wet op het financieel toezicht geschikt zijn. Dat wordt getoetst door DNB. DNB toetst of de (beoogd) bestuurders en medebeleidsbepalers geschikt zijn om hun functie te vervullen en of hun betrouwbaarheid buiten twijfel staat.

Ontdek gerelateerde artikelen