Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Intern Toezicht bij PPI's

Q&A

Gepubliceerd: 06 december 2011

Bekijk eerdere versies in het archief

Vraag:

Op welke manier moet het interne toezicht bij de premiepensioeninstelling (PPI) georganiseerd zijn en aan welke eisen moet het interne toezicht voldoen?

Antwoord:

Ten aanzien van het interne toezicht is in artikel 33 van de Pensioenwet geregeld dat de pensioenuitvoerder, waaronder de PPI, zijn organisatie zodanig inricht dat een goed bestuur is gewaarborgd, waardoor er in ieder geval sprake is van het afleggen van verantwoording aan de pensioen- en aanspraakgerechtigden en sprake is van intern toezicht. In artikel 11 van het Besluit Uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling (BUP) zijn de principes in de Code Rechtstreeks verzekerde regelingen voor de PPI aangewezen als principes voor goed bestuur. Deze Code is geformuleerd door de Stichting van de Arbeid en het Verbond van Verzekeraars. Deze Code treft u hier aan.

In deze Code is over intern toezicht opgenomen, waar voor verzekeraar de PPI moet worden gelezen:

  • Het interne toezicht van een verzekeraar, waaronder bijvoorbeeld verstaan wordt de raad van commissarissen, beziet kritisch het functioneren van het bestuur en/of de directie van de verzekeraar.
  • De rapportage van het interne toezicht met betrekking tot de rechtstreeks verzekerde regelingen is kosteloos opvraagbaar bij (de directie van) de verzekeraar.
  • Het interne toezicht van de verzekeraar rapporteert over zijn bevindingen aan het bestuur en/of de directie van de verzekeraar en bespreekt deze met het bestuur en/of directie.

Ontdek gerelateerde artikelen