Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Nationale staten impact alternatieve extrapolatiemethode

Factsheet

Gepubliceerd: 23 december 2022

Bekijk eerdere versies in het archief

Nederlandse levensverzekeraars en natura-uitvaart verzekeraars rapporteren ieder kwartaal en jaarlijks over de impact van een alternatieve extrapolatiemethode en de uitloop van deze impact. Nadere toelichting over de rapportages en de invulinstructie vindt u in Mijn DNB Dienst Rapportages onder de staat “Kapitaalgeneratie levensverzekeraars” en de staat “Impact alternatieve extrapolatie” (deze laatste staat is geldend voor basic verzekeraars).

De kwartaalstaat geeft DNB zicht op de waardering van de technische voorzieningen conform de verwachtingen op de financiële markten op dat moment en daarmee de impact van de Solvency II extrapolatiemethode op deze waardering. De jaarstaat geeft DNB inzicht in de snelheid waarmee de impact van de Solvency II extrapolatiemethode vervalt.

Vrijstelling

Verzekeraars kunnen in aanmerking komen voor vrijstelling van deze rapportages als zij in de Solvency II-jaarrapportage geen materiële kasstromen rapporteren na het laatst liquide looptijdpunt (Last Liquid Point, LLP) van 20 jaar. Hierbij wordt de volgende drempel gehanteerd: (∑t>LLP CFt / ∑t CFt) ≤ 10%; als de omvang van de kasstromen na het LLP minder dan 10 procent van de totale omvang van de kasstromen bedraagt, dan komt de verzekeraar in aanmerking voor de vrijstelling.

DNB informeert verzekeraars als zij in aanmerking komen voor deze vrijstelling; verzekeraars hoeven daar zelf niets voor te doen. Het is mogelijk dat DNB op basis van andere overwegingen toch geen vrijstelling verleent of een reeds afgegeven vrijstelling weer intrekt. Eventuele wijzigingen in de vrijstelling laat DNB drie maanden voor de betreffende inleverdatum van de volgende rapportage weten aan de betreffende verzekeraar.

Ontdek gerelateerde artikelen