Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Q&A Ontheffing kwartaalrapportages verzekeraars

Q&A

Vraag:

Onder welke voorwaarden komen verzekeraars in aanmerking voor volledige ontheffing van de kwartaalrapportages?

Gepubliceerd: 09 september 2021

Bekijk eerdere versies in het archief

Antwoord:

Kleinere, niet-complexe verzekeraars kunnen in aanmerking komen voor volledige ontheffing van de kwartaalrapportages, mits zij aan onderstaande voorwaarden voldoen. Verzekeraars die in aanmerking willen komen voor deze ontheffing kunnen hiervoor een verzoek indienen. Het verzoek dat de verzekeraar indient bevat een analyse van de wijze waarop de verzekeraar aan alle onderstaande eisen voldoet.

Voorwaarden ontheffing:
De verzekeraar onderbouwt dat aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • De ingediende rapportages zijn van een bewezen goede kwaliteit. Relevante indicatoren hiervoor zijn onder andere:
  • de mate waarin in het verleden sprake is geweest van herrapportages;
  • de mate waarin afwijkingen tussen de jaarrapportages en de kwartaalrapportages over het vierde kwartaal zijn geconstateerd.
 • De verzekeraar heeft een ruime en stabiele solvabiliteitspositie. Hierbij betrekt de verzekeraar onder andere:
  • het kapitaalbeleid;
  • de trend en volatiliteit van de solvabiliteitspositie;
  • de impact van de UFR-extrapolatie op het eigen vermogen en de kapitaalvereisten, inclusief de uitloop van deze impact; dit geldt ook voor de impact van eventueel toegepaste LTG- en/of overgangsmaatregelen.

De verzekeraar stelt een norm vast voor de ratio van het eigen vermogen en de kapitaalvereisten, waaronder ontheffing van de kwartaalrapportages niet langer passend is. De verzekeraar monitort ten minste ieder kwartaal of de verzekeraar nog aan deze norm voldoet.

De verzekeraar evalueert jaarlijks of de verzekeraar nog aan alle voorwaarden voldoet om in aanmerking te komen voor de ontheffing van het indienen van de kwartaalrapportages.

Aanvullende voorwaarden ontheffing voor Solvency II-verzekeraars:
Bij de beoordeling of een verzekeraar in aanmerking komt voor ontheffing, toetst DNB aan de voorwaarden van artikel 35, lid 8 van de Solvency II-Richtlijn.

De hierboven beschreven voorwaarden voor ontheffing gelden voor alle verzekeraars, inclusief verzekeraars met een beperkte risico-omvang. In aanvulling op bovenstaande onderbouwt een verzekeraar waarom de indiening van de kwartaalrapportages te belastend zou zijn in verhouding tot de aard, omvang en complexiteit van de risico’s van de verzekeraar. Hierbij betrekt de verzekeraar in ieder geval de impact van de volgende elementen:

 • De omvang van de maatschappij, zoals het volume van de premies, technische voorzieningen en de activa;
 • De volatiliteit van de schadevorderingen en uitkeringen die de verzekeraar dekt;
 • Het totaal aantal branches waar de verzekeraar actief in is;
 • Of de verzekeraar een captive is en in welke mate de captive uitsluitend risico’s dekt van de groep waartoe zij behoort.

Solvency II-verzekeraars moeten wel de kwartaalrapportages met betrekking tot de minimumkapitaalvereiste blijven indienen.

Aanvraag via DLT

Uw aanvraag kunt u indienen via het Digitaal Loket Toezicht (DLT). In het DLT vindt u het formulier “Ontheffing of Instemming voor verzekeraars". Daarin vult u de gegevens van uw instelling in en selecteert u vervolgens de aanvraag die u wilt doen.

Let op: voordat u een aanvraag indient, vragen wij u om contact op te nemen met uw toezichthouder.

Ontdek gerelateerde artikelen