Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Q&A toepassing LEI-code voor Solvency II verzekeraars

Q&A

Gepubliceerd: 23 december 2022

Bekijk eerdere versies in het archief

Vraag:

Wat betekent de LEI-code voor Solvency II verzekeraars?

Antwoord:

De afkorting LEI staat voor Legal Entity Identifier, een wereldwijde unieke identificatiecode voor juridische entiteiten. Om de financiële markten transparanter te maken, heeft de G-20 de Raad voor Financiële Stabiliteit (FSB) verzocht een wereldwijd systeem voor de identificatie van juridische entiteiten in het leven te roepen. In Nederland is de Kamer van Koophandel (KvK) verantwoordelijk voor de uitgifte van de LEI (zie voor meer informatie de website van de KvK).

EIOPA richtsnoeren over de identificatiecode voor juridische entiteiten

EIOPA heeft richtsnoeren uitgevaardigd voor het gebruik van een LEI code [1] door Solvency II verzekeraars en IORPs. Conform deze richtsnoeren verwacht DNB als onderdeel van de beheerste bedrijfsvoering (artikel 3:17 Wft en artikel 143 Pw) dat alle Solvency II verzekeraars en groepen en IORPs een LEI-code hebben aangevraagd en deze consistent toepassen in de rapportages aan DNB.

De LEI-code vormt onderdeel van de informatie, die in de Europees geharmoniseerde rapportagestaten wordt uitgevraagd. Hiermee wordt de gegevensuitwisseling tussen de onder Solvency II vallende verzekeraars en IORPs, nationale toezichthouders en EIOPA vergemakkelijkt. De aanwezigheid van de LEI-code vergroot daarnaast de mogelijkheden om risico-analyses uit te voeren op de uitgevraagde informatie, en draagt zo bij aan de doeltreffendheid en doelmatigheid van het toezicht. De LEI-code is niet van toepassing voor verzekeraars met een beperkte risico-omvang die onder het Solvency II Basic regime vallen.

[1]  EIOPA richtsnoeren over de identificatiecode voor juridische entiteiten (EIOPA-BoS-2021/456

Ontdek gerelateerde artikelen