Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Banking Package

Wet- en regelgeving

Gepubliceerd: 05 september 2019

Bekijk eerdere versies in het archief

De Banking Package is een gezamenlijke aanduiding van de herziening van de Capital Requirements Directive (CRD), de Capital Requirements Regulation (CRR), de Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD) en de Single Resolution Mechanism Regulation (SRMR).

De Banking Package is op 7 juni 2019 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. Het doel van de herzieningen is het reduceren van risico’s in de bancaire sector en het versterken van de bankenunie. Momenteel wordt ook alweer een nieuwe herziening voorbereid met het oog op de implementatie van Bazel 3.5.

Tijdslijnen

De CRD, BRRD en SRMR herzieningen worden van toepassing 18 maanden na de datum van inwerkingtreding (27 juni 2019). De CRR herziening wordt van toepassing 24 maanden na de datum van inwerkingtreding (27 juni 2019). Er is echter een aanzienlijk aantal uitzonderingen op deze algemene tijdslijnen, zo zijn bijvoorbeeld sommige bepalingen uit de CRR reeds sinds 27 juni 2019 van toepassing. Zie voor deze uitzonderingen CRR review artikel 3, CRD review artikel 2, SRMR review artikel 2, BRRD review artikel 3.

Factsheet belangrijkste wijzigingen

Hieronder is een Factsheet te vinden met een selectie van de belangrijkste wijzigingen op de volgende onderwerpen: own funds, leverage ratio, Pijler 2, macroprudentieel beleid, kredietrisico, liquiditeit, proportionaliteit, MREL en TLAC.

De materialen over de Banking Package op de OBT pagina zijn een handreiking van DNB aan de sector om de Banking Package op bepaalde geselecteerde onderwerpen toegankelijker te maken. DNB benadrukt dat deze documenten geen normatieve interpretatie of beleidsuitingen omvatten.

EBA Binding Technical Standards en Guidelines

De EBA heeft uit hoofde van het Banking Package meerdere mandaten ontvangen om Binding Technical Standards (BTS) en Guidelines op te stellen. Het doel van deze BTS en Guidelines is om de uitvoering van het toezicht verder te harmoniseren. Daarnaast zal de EBA de bestaande BTS en Guidelines actualiseren.

Publicatielinks

Ontdek gerelateerde artikelen