Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Recidive en de gevolgen

Q&A

Gepubliceerd: 15 oktober 2010

Bekijk eerdere versies in het archief

Vraag:

Wanneer is er sprake van recidive en wat betekent dit voor de hoogte van een boete?

Antwoord:

In de wet staat wat onder recidive moet worden verstaan. Hiervan is sprake indien tijdens het plegen van de overtreding nog geen vijf jaren zijn verlopen sedert het opleggen van een bestuurlijke boete aan de overtreder ter zake van eenzelfde overtreding.

Als sprake is van recidive, moet het boetebedrag (zoals dit is vastgesteld nadat rekening is gehouden met de ernst en/of duur van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreder) op grond van de wet worden verdubbeld.