Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Voorbeelden van boeteverlagende en boeteverhogende omstandigheden

Q&A

Gepubliceerd: 18 april 2018

Bekijk eerdere versies in het archief

Vraag:

In de flexibele systematiek kunnen de boetes worden verhoogd of verlaagd. Zijn er voorbeelden van omstandigheden waarmee rekening wordt gehouden?

Antwoord:

Omstandigheden waarmee rekening kan worden gehouden zijn bijvoorbeeld:

  • de ernst en/of duur van de overtreding;
  • de mate van verwijtbaarheid van de overtreder;
  • recidive;
  • de omvang van de overtreder;
  • maatregelen die de overtreder heeft genomen om herhaling van de overtreding te voorkomen;
  • overige bijzondere omstandigheden;
  • de draagkracht van de overtreder.

Voor het vaststellen van boetehoogten zijn nadere regels opgenomen in het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector. Ook heeft DNB beleid vastgesteld met betrekking tot het vaststellen van boetehoogten. Zie bijvoorbeeld het Algemeen boetetoemetingsbeleid DNB (Stcrt. 2020, 63846). Zo kan de omvang van de overtreder een boeteverlagende omstandigheid zijn, is recidive een boeteverhogende omstandigheid en zijn ernst en/of duur van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid omstandigheden die zowel boeteverlagend als -verhogend kunnen zijn.