Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

EBA en ESMA

Factsheet

De regelgeving die van toepassing is op beleggingsondernemingen is grotendeels afkomstig uit Europa. Zowel de European Banking Authority (EBA) als de European Securities and Markets Authority (ESMA) zijn relevant voor beleggingsondernemingen.

Gepubliceerd: 23 oktober 2019

Bekijk eerdere versies in het archief

Zij hebben tot hoofdtaken:

  • Bevorderen van de kwaliteit en harmonisatie van toezichtregelgeving, -normen en -praktijken;
  • Bijdragen aan een consistente toepassing van EU regelgeving, met name door het waarborgen van een consistente toezichtpraktijk door nationale EU toezichthouders en het voorkomen van toezichtarbitrage;
  • Bemiddelen en schikken bij meningsverschillen tussen EU toezichthouders over de toepassing van EU regelgeving;

Hiertoe hebben zij de bevoegdheden om bindende technische standaarden, richtsnoeren en aanbevelingen op te stellen. Bindende standaarden worden bekrachtigd door de Europese Commissie, zijn direct toepasbaar en hoeven niet in nationale wet- en regelgeving geïmplementeerd te worden. Richtsnoeren en aanbevelingen dienen nationaal geïmplementeerd te worden en werken volgens het “pas-toe-of-leg-uit” principe. Naast bindende technische standaarden, richtsnoeren en aanbevelingen stelt EBA ook de volgende Q&A’s op.

Ontdek gerelateerde artikelen