Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Elektronische handelsplatformen (e-commerce platforms) PSD2

Q&A

Gepubliceerd: 26 oktober 2017

Bekijk eerdere versies in het archief

Vraag

Is er een vergunningplicht voor elektronische handelsplatformen (e-commerce platforms) die zelf betaaldiensten verrichten?

Antwoord

Elektronische handelsplatformen (e-commerce platforms) die zelf betaaldiensten verrichten, moeten vanaf de implementatie van de nieuwe Europese richtlijn voor betaaldienstverleners, de PSD2, in beginsel beschikken over een vergunning om hun betaaldiensten te mogen uitvoeren.

De PSD2 brengt verdere harmonisatie in de regelgeving voor betaaldienstverleners. Vanaf moment van implementatie zijn elektronische handelsplatformen die zelf betaaldiensten verlenen vergunningplichtig, ongeacht of de betaaldiensten een hoofd- of nevenactiviteit zijn voor het platform.

Voor elektronische handelsplatformen die niet zelf betaaldiensten verrichten maar dat overlaten aan bijvoorbeeld een vergunninghoudende betaalinstelling of bank, verandert vanaf moment van implementatie van PSD2 niets.

Elektronische handelsplatformen zijn websites of apps voor het bijeenbrengen van vraag en aanbod van goederen en diensten (van derden). Die activiteiten vallen in beginsel buiten het toezicht van DNB. Maar als een handelsplatform daarbij ook zelf betaaldiensten aanbiedt, valt die activiteit vanaf de invoering van de PSD2 in beginsel wél onder het toezicht van DNB.

De PSD2 is van toepassing als een elektronisch handelsplatform de betaling van de koper aan de verkoper faciliteert. Bij een aankoop ontvangt het platform de gelden van de koper op een eigen rekening of op een rekening van een aan het platform gelieerde stichting derdengelden. Daarna betaalt het platform de verkoper. Omdat gedurende enige tijd het geld op een rekening van het platform staat, bestaat een financieel risico.

Een elektronisch handelsplatform dat zelf betaaldiensten aanbiedt, zal dus tijdig een vergunning moeten aanvragen bij DNB, ofwel zorgen dat de activiteiten binnen de grenzen van een vrijstelling of wettelijke uitzonderingen vallen, ofwel die betaaldiensten moeten overlaten1 aan een derde zoals een vergunninghoudende betaalinstelling of bank.

Meer informatie over het aanvragen van een vergunning vindt u hier.

1 dat betekent dat zij op geen enkel ogenblik in het bezit mogen zijn van of de controle hebben over de geldmiddelen van de cliënten

Deze Q&A is op 26 oktober 2017 ge-updated waarbij de tekst is verduidelijkt in reactie op ontvangen vragen.

Ontdek gerelateerde artikelen