Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Het melden van problemen bij interfaces voor toegang tot de rekening

Factsheet

Gepubliceerd: 23 februari 2022

Bekijk eerdere versies in het archief

Op grond van PSD2 dienen Account Servicing Payment Service Providers (hierna: ASPSPs) aan derde partijen (betaalinitiatie- en rekeninginformatiedienstverleners, Third Party Providors hierna: TPPs) op verzoek van de klant toegang te geven tot de betaalrekening. Deze pagina beschrijft de procedure die TPPs kunnen volgen in het geval van niet-functionerende interfaces die ASPSPs voor dit doel beschikbaar stellen, in het bijzonder geïdentificeerde obstakels in de speciale interfaces.

Achtergrond

Volgens artikel 33(3) van de RTS on SCA en CSC dienen zowel ASPSPs als TPPs genoemd in artikel 30, lid 1, problemen met in lid 1 beschreven speciale interfaces bij hun respectieve bevoegde nationale autoriteiten te melden. De speciale interfaces die ASPSPs aan TPPs bieden om toegang te verkrijgen mogen “geen obstakels” opwerpen “voor het verlenen van betaalinitiatiediensten en rekeninginformatiediensten” (RTS on SCA & CSC, art. 32(3)). Tevens dienen ASPSPs eventuele problemen in de interfaces onverwijld op te lossen (art. 33(6)d).

Het melden van problemen

In het geval van problemen met een interface voor toegang tot de rekening, kunnen TPPs in eerste instantie contact op te nemen met de ASPSPs via de daartoe door de ASPSP opgezette klachtenprocedure.

Wanneer de TPP en de ASPSP onderling niet tot een oplossing komen die voldoet aan de wet- en regelgeving, kunt u dit melden bij DNB. Wij vragen u wel eerst de klachtenprocedure bij de ASPSP te doorlopen (zie hiervoor de criteria in het DNB-klachtenformulier (tab 'Read_Me INFO'). Ook vragen wij u, uzelf ervan te vergewissen, dat een duidelijke juridische grondslag bestaat op basis waarvan van de ASPSP mag worden verlangd het geconstateerde probleem met de interface op te lossen.

U kunt het volledig ingevulde DNB-klachtenformulier (tabs A.1 en A.2) sturen naar denederlandschebank@dnb.nl of naar uw account-toezichthouder.

Indien onduidelijkheid bestaat over de praktische interpretatie of toepassing de van de wettelijke eisen die zijn gesteld aan de interface, kunt u gebruik maken van het Q&A-proces bij de Europese Bankenautoriteit (EBA), opdat deze pan-Europees kunnen worden verduidelijkt

Wat doet DNB met uw melding?

DNB betrekt uw melding in haar toezicht op de wettelijke eisen die zijn gesteld aan interfaces voor toegang tot de rekening. Het is mogelijk dat DNB contact met u opneemt voor nadere informatie.

Let wel: DNB is het aanspreekpunt voor problemen met de interfaces van ASPSPs die bij DNB onder toezicht staan, oftewel in gevallen waar DNB de bevoegde autoriteit is. TPPs die problemen willen melden over een interface van een ASPSP waar DNB geen toezicht op houdt, kunnen zich wenden tot de bevoegde autoriteit van de ASPSP.

Downloads